2013

FIMBRIA får Region Västerbottens Kultur/Arbetsstipendium 2013


2013


Lena Söderlund och Rebecka Adelhult Feklistoff vid utdelningen
av Region Västerbottens Kultur/Arbetsstipendium 2013.
Foto: Kristina Ersviken.


Motivering:


Fimbria arbetar för att inspirera till nya tankar kring broderi, att på olika sätt bredda, utveckla och tänja på gränserna för vad broderi kan vara.


Genom kontinuerligt arbete och utställningsverksamhet både regionalt och nationellt verkar gruppen för att lyfta fram hantverket och göra broderiet mer synligt.


Den gemensamma bredd och erfarenhet som gruppen besitter skapar en kreativ och öppen arbetssituation och verkar både för bevarande av traditioner och nyskapande utveckling.


Fimbria arbetar även för samverkan över landsgränserna och har tagit kontakt med Husflidskonsulenten i Nordland fylke för att försöka upprätta ett samarbete med kollegor i Norge.


Gruppen tilldelas arbetsstipendium för att utföra projektet Ätbart säljer alltid som ska utmynna i en utställning som ska visas på Skellefteå konsthall i Skelleftebygdens konstförenings regi och på Västerbottens museum under 2014. Därefter blir det evandringsutställning i Västerbotten.