2009

Självklart!

100 år med Västerbottens läns hemslöjdsförening


Västerbottens museum, Umeå

6 juni - 6 september 2009


Arr: Västerbottens läns hemslöjdsförening och Västerbottens museum

Fimbria hade med ett gemensamt verk på utställningen "Kråkspark och stygnskvätta"som alla i gruppen broderade på våren före.

Fimbria ställde ut på

Ersboda bibliotek, Umeå mars 2009


och den 23 mars hade Lena Söderlund och Karin Lundström brodericafé på Ersboda Folkets hus.